Długość

1 m

1,2 m

1,5 m

1,6 m

Cena

8,90 zł

10,70 zł

13,30 zł

13,20 zł